בעקבות פסיקה תקדימית של ביהמ"ש העליון מיום 21.3.13 נפתח חלון הזדמנויות של שלוש שנים להגשת תביעות לפיצויים בגין הפקעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, גם אם מדובר בהפקעות ישנות.
(ע"א 8622/07 אהוד רוטמן נ' מע"צ החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ) קבע הלכה חדשה בדיני ההפקעות:
תיקון מס' 3 לפקודת הקרקעות:
הרפורמה במיסוי מקרקעין החל מחודש ינואר 2014 – מאת עו"ד נחל אוזלבו: החל מיום 1.1.14 תיכנס לתוקף רפורמה במיסוי מקרקעין בישראל.
טואול - בניית אתרים