פרסומים והצלחות משפטיות


תמ"ש (ראשל"צ) 44927-01-15 - ניתן ע"י כב' השופטת חני שירה. בית משפט לענייני משפחה בראשל"צ קיבל תביעה רכושית שהגישה האישה כנגד הבעל להשקעות שהשקיעה האישה בבית מגורים שנבנה ע"י בני הזוג במהלך החיים המשותפים על נחלה שבבעלות הוריי הבעל במושב, ודחה את תביעת הוריי הבעל לדמי שימוש ראויים כנגד האישה. כמו כן נפסקו בפסק דין זה לאישה מזונות בסך של 6,000 ש"ח לשני ילדים, וכן נקבע כי רק כנגד תשלום הסכום שנפסק לאישה תפנה האישה את הנחלה. 

תה"ס (ראשל"צ) 1474-10-14 - ניתן ע"י כב' השופט נחשון פישר. ביהמ"ש לענייני משפחה בראשל"צ דחה תביעה שהגישה אישה כנגד הבעל, לקוח משרדנו, לביטול הסכם גירושין שנחתם לטענתה עקב הטעיה ועושק. ביהמ"ש קבע כי התובעת לא הוכיחה את הקשר הסיבתי בין ההטעיה שטענה לבין החתימה על ההסכם, וכן לא הוכיחה פגם ברצון המצדיק ביטולו של ההסכם. בנוסף נקבע כי האישה תשלם לבעל, לקוח משרדנו מחצית המשכנתא ששולמה על ידו ממועד אישור ההסכם ועד היום וכן מחצית הלוואה ששילם בעצמו. 

תיק מס' 1139749/2 (בית דין רבני רחובות) מיום 29.5.18 - בית הדין הרבני ברחובות קבע כי יש לחייב בעל במתן גט לאשתו, וכי אין לקשור בין התביעה הרכושית ותביעת הכתובה לבין הגירושין ואין לעכב בגללםאת סידור הגט. 

ת"ק (רחובות) 5926-09-14 - חנה אריני נגד סמארט המרכז הישראלי להשכלה וקריירה בע"מ ואח' - ביהמ"ש לתביעות קטנות ברחובות בפסק דין מהפכני וחשוב קיבל תביעתה של לקוחת משרדנו, בליווי משפטי צמוד של משרדנו וייצוג "מאחורי הקלעים" בתביעות קטנות תוך הכנת המסמכים המשפטיים ע"י משרדנו והכנה לקראת הדיון. ביהמ"ש ברחובות ע"י השופטת טויסטר ישראלי הרים את מסך ההתאגדות כנגד חברת סמארט אשר התפרקה והותירה מאות סטודנטיים ששילמו ממיטב כספם עבור קורסי פסיכומטרי שכלל לא התקיימו, וקבע כי יש לייחס אחריות אישית לבעלי ומנהלי החברה, אשר בסופו של יום שילמו את הכספים באופן אישי ללקוחת משרדנו. 

ה"פ (מחוזי לוד) 64204-11-16 - ציזלינג נגד ליאור ברוך השקעות בע"מ - ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד מינה את משרדנו ככונס נכסים לצורך רישום משרד ברחובות ע"י בעליו, לאחר שהחברה שבנתה את הבניין והיתה אמורה לסיים את הרישום על שם בעלי הנכסים התפרקה ולא היה למי לפנות. לאחר שמשרדנו התמנה ככונס נכסים נרשם הנכס ע"י לקוחותינו מתוקף צו בית המשפט שניתן. 


ת.א. (שלום-רחובות) 2050/04 (7.11.07) – בית משפט השלום ברחובות דחה תביעה של דייר מוגן להצהרה על זכויותיו בנכס כנגד המשכיר תוך קביעה כי התובע נטש נטישה של ממש את הנכס, ואין לו בו כל זכויות שהן, לא זכות של דייר מוגן ואף לא כל זכות אחרת. עקב הנטישה, נקבע כי הנתבע אשר יוצג ע"י עו"ד נחל אוזלבו ועו"ד לוי אבשלום, זכאי היה לפנות את הנכס משאריות הפריטים שנותרו במקום ע"י התובעים או מי מהם.
 
ת.א. (מחוזי-מרכז) 10794-08-09 (25.4.12) – בית המשפט המחוזי מחוז מרכז קיבל את תביעת בעל קרקע אשר יוצג ע"י עו"ד נחל אוזלבו ועו"ד לוי אבשלום, למחיקת הערת אזהרה שנרשמה שלא כדין על קרקע שבבעלותו והצהרה כי מעולם לא מכר את הקרקע לנתבע. 

ת.א. (שלום-רחובות) 37678-05-12 (8.12.13) - בית המשפט קיבל תביעה של עורך דין נגד לקוחו, לחייבו בתשלום לפי הסכם הייצוג שנחתם ביניהם. נקבע, כי הלקוח לא הוכיח שחתימתו על סעיף הבונוס בהסכם זויפה, וכי גם בהתייחס לראיות שהובאו ביחס לעצם ההתקשרות בין הצדדים ונסיבותיה יש לקבל את גרסתו של עוה"ד ולדחות כליל את גרסתו של הלקוח.

טואול - בניית אתרים