פרסומים והצלחות משפטיות


תמ"ש (ראשל"צ) 44927-01-15 - ניתן ע"י כב' השופטת חני שירה. בית משפט לענייני משפחה בראשל"צ קיבל תביעה רכושית שהגישה האישה כנגד הבעל להשקעות שהשקיעה האישה בבית מגורים שנבנה ע"י בני הזוג במהלך החיים המשותפים על נחלה שבבעלות הוריי הבעל במושב, ודחה את תביעת הוריי הבעל לדמי שימוש ראויים כנגד האישה. כמו כן נפסקו בפסק דין זה לאישה מזונות בסך של 6,000 ש"ח לשני ילדים, וכן נקבע כי רק כנגד תשלום הסכום שנפסק לאישה תפנה האישה את הנחלה. 

תה"ס (ראשל"צ) 1474-10-14 - ניתן ע"י כב' השופט נחשון פישר. ביהמ"ש לענייני משפחה בראשל"צ דחה תביעה שהגישה אישה כנגד הבעל, לקוח משרדנו, לביטול הסכם גירושין שנחתם לטענתה עקב הטעיה ועושק. ביהמ"ש קבע כי התובעת לא הוכיחה את הקשר הסיבתי בין ההטעיה שטענה לבין החתימה על ההסכם, וכן לא הוכיחה פגם ברצון המצדיק ביטולו של ההסכם. בנוסף נקבע כי האישה תשלם לבעל, לקוח משרדנו מחצית המשכנתא ששולמה על ידו ממועד אישור ההסכם ועד היום וכן מחצית הלוואה ששילם בעצמו. 

תיק מס' 1139749/2 (בית דין רבני רחובות) מיום 29.5.18 - בית הדין הרבני ברחובות קבע כי יש לחייב בעל במתן גט לאשתו, וכי אין לקשור בין התביעה הרכושית ותביעת הכתובה לבין הגירושין ואין לעכב בגללםאת סידור הגט. 

ת"ק (רחובות) 5926-09-14 - חנה אריני נגד סמארט המרכז הישראלי להשכלה וקריירה בע"מ ואח' - ביהמ"ש לתביעות קטנות ברחובות בפסק דין מהפכני וחשוב קיבל תביעתה של לקוחת משרדנו, בליווי משפטי צמוד של משרדנו וייצוג "מאחורי הקלעים" בתביעות קטנות תוך הכנת המסמכים המשפטיים ע"י משרדנו והכנה לקראת הדיון. ביהמ"ש ברחובות ע"י השופטת טויסטר ישראלי הרים את מסך ההתאגדות כנגד חברת סמארט אשר התפרקה והותירה מאות סטודנטיים ששילמו ממיטב כספם עבור קורסי פסיכומטרי שכלל לא התקיימו, וקבע כי יש לייחס אחריות אישית לבעלי ומנהלי החברה, אשר בסופו של יום שילמו את הכספים באופן אישי ללקוחת משרדנו. 

ה"פ (מחוזי לוד) 64204-11-16 - ציזלינג נגד ליאור ברוך השקעות בע"מ - ביהמ"ש המחוזי מחוז מרכז בלוד מינה את משרדנו ככונס נכסים לצורך רישום משרד ברחובות ע"י בעליו, לאחר שהחברה שבנתה את הבניין והיתה אמורה לסיים את הרישום על שם בעלי הנכסים התפרקה ולא היה למי לפנות. לאחר שמשרדנו התמנה ככונס נכסים נרשם הנכס ע"י לקוחותינו מתוקף צו בית המשפט שניתן. 


ת.א. (שלום-רחובות) 2050/04 (7.11.07) – בית משפט השלום ברחובות דחה תביעה של דייר מוגן להצהרה על זכויותיו בנכס כנגד המשכיר תוך קביעה כי התובע נטש נטישה של ממש את הנכס, ואין לו בו כל זכויות שהן, לא זכות של דייר מוגן ואף לא כל זכות אחרת. עקב הנטישה, נקבע כי הנתבע אשר יוצג ע"י עו"ד נחל אוזלבו ועו"ד לוי אבשלום, זכאי היה לפנות את הנכס משאריות הפריטים שנותרו במקום ע"י התובעים או מי מהם.
 
ת.א. (מחוזי-מרכז) 10794-08-09 (25.4.12) – בית המשפט המחוזי מחוז מרכז קיבל את תביעת בעל קרקע אשר יוצג ע"י עו"ד נחל אוזלבו ועו"ד לוי אבשלום, למחיקת הערת אזהרה שנרשמה שלא כדין על קרקע שבבעלותו והצהרה כי מעולם לא מכר את הקרקע לנתבע. 

ת.א. (שלום-רחובות) 37678-05-12 (8.12.13) - בית המשפט קיבל תביעה של עורך דין נגד לקוחו, לחייבו בתשלום לפי הסכם הייצוג שנחתם ביניהם. נקבע, כי הלקוח לא הוכיח שחתימתו על סעיף הבונוס בהסכם זויפה, וכי גם בהתייחס לראיות שהובאו ביחס לעצם ההתקשרות בין הצדדים ונסיבותיה יש לקבל את גרסתו של עוה"ד ולדחות כליל את גרסתו של הלקוח.


צור קשר


חדשות בדיני משפחה: 

בתאריך 19.7.17 פורסם פסק דינו של ביהמ"ש העליון  ונקבעה הלכה חדשה לעניין מזונות ילדים מעל גיל 6 לפיה במצב של משמורת משותפת, ויכולות כלכליות דומות של שני ההורים, נטל המזונות יחולק באופן שווה בין ההורים. 

בחודש יולי 2016 נכנס לתוקף חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה שקבע כי לפני הגשת תביעה בענייני משפחה בין בני זוג ישנה חובה לפתוח הליך שנקרא "הליך יישוב סכסוך", שהנו הליך מקדמי ביחידת הסיוע של בתי המשפט אשר נועד לאפשר לבני הזוג להגיע להסדר לפני התחלת הליך משפטי בבית משפט. 

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בין זוג שנפרדו תשע"ד - 2014 - החוק מקנה לבן הזוג לשעבר בהתקיים תנאים מסוימים זכות עצמאית להירשם בפוליסת הביטוח של בן זוגו ולקבל על שמו את חלק מהקצבה ישירות מן הגוף המשלם את הקצבה. 

בחודש יוני 2018 מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשע"ח - 2018 בעניין ביטול חזקת הגיל הרך. כמו כן בשנים האחרונות ניתן לראות שינוי דרמתי בפסיקת בתי המשפט לענייני המשפחה בכל הנוגע ל"חזקת הגיל הרך" ויישומה, ופעמים רבות יותר נפסקת משמורת משותפת גם כאשר מדובר בילדים מתחת לגיל 6 או מסירת הקטינים למשמורת האב בנסיבות מסוימות מתוך הכרה שוויונית בזכות כל אחד מההורים לגדל את ילדיהם. 

חדשות בדיני עבודה:

ביום 7.11.17 פורסם תיקון לחוק שכר המינימום שקבע עלייה נוספת בשכר המינימום לשכר חודשי של 5,300 ש"ח או 47.5% מהשכר הממוצע במשק כפי שיוגדל בהתאם לתוספות. כמו כן עלה השכר היומי ל-212 ש"ח ליום לעובד 6 ימים בשבוע, ו-244.61 ש"ח ליום לעובד שעובד 6 ימים בשבוע, וכן עלה השכר השעתי ל-28.49 ש"ח לשעה.

בנוסף קוצר שבוע העבודה במשק ל-42 שעות במקום 43 שעות ללא הפחתה בשכר.

בעת האחרונה חל שינוי מגמתי בחוק עבודת נשים אשר מרחיב את הוראותיו גם על בן הזוג באופן שמאפשר זכאות לחופשת אבהות לאחר לידה, ניתנה לבון הזוג האפשרות לממש את הזכות לשעת הורות.

בחודש אפריל 2017 תוקנו הוראות חוק עבודת נשים וחוק הביטוח הלאומי כך שהוארכה התקופה בה ישולמו דמי לידה בשבוע אחד נוסף, דהיינו ל-15 שבועות. 

חדשות בנדל"ן ומיסוי מקרקעין:

ביום 16.1.18 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה. המדרגות מתעדכנת אחת לשנה בהתאם להוראות החוק. 
עבור רוכשי דירה שזו דירתם היחידה על חלק השווי שעד 1,664,520 ש"ח לא ישולם כלל מס, ומעל התקרה הנ"ל ישולם מס לפי מדרגות של 3.5% עד 1,974,335 ש"ח, 5% עד 5,093,535 ש"ח וכן מדרגות נוספות כפי שקבוע בחוק לפי שווי הדירה ככל שעולה על הסך הנ"ל.

לעומת זאת רוכש דירה שזו אינה דירתו היחידה ישלם 8% מס רכישה על מלוא סכום הדירה עד לשווי 5,095,570 ש"ח, ו-10% מהשווי הנ"ל ומעלה.  

נחל אוזלבו, עורכת דין, מגשרת ונוטריון
הבילוים 24 גדרה מיקוד 7040140
טל: 077-5354341       פקס: 077-6717496   נייד: 052-3738675
 nahalmeir@gmail.com
טואול - בניית אתרים