תכנון ובניה - והפקעות


עו"ד נחל אוזלבו הנה בעלת ניסיון עשיר בתחום ההפקעות, עוד מימי התמחותה, עת ייצגה בתביעות רחבות היקף, עשרות בעלי קרקע בתביעות פיצויים כנגד מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, כנגד חברת מקורות בע"מ, נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ורשות הניקוז, ועדות לתכנון ובניה ורשויות מקומיות.  

בנוסף, טיפלה עו"ד נחל אוזלבו בתיקי תכנון ובניה שונים, בעלי מורכבות משפטית, ומכאן הידע, הניסיון והמיומנות לטפל ולייצג נאמנה בתחומים הבאים:

ייצוג בעלי קרקע בדרישות לפיצויים עקב הפקעות.
טיפול בקבלת פיצויים ממע"צ – החברה הלאומית לדרכים.
טיפול בקבלת פיצויים מחברת מקורות בע"מ ו/או מחברת נתיבי הגז הטבעי לישראל
   בע"מ ו/או רשות הניקוז.
טיפול בקבלת פיצויים עקב הפקעה מרשויות מקומיות וועדות לתכנון ובניה.
טיפול בהגשת עררים לועדות ערר לתכנון ובניה על החלטות ועדה מקומית לתכנון
   ובניה.
טיפול בהתנגדויות לתכניות בנין עיר.
הגשת תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה – קבלת פיצויים בגין תכנית
  פוגעת.
טואול - בניית אתרים