צוואות וירושות


צוואה הינה מכשיר חברתי שבאמצעותה ביקש המצווה לחלק את רכושו. זוהי למעשה הבעת רצון, משאלה של אדם על מה יעשה בענייניו לאחר מותו. רוב שיטות המשפט, ובכללן המשפט הישראלי, מכירות בתוקפה המשפטי של הצוואה, מתוך הכרה בצורך לכבד את רצון המת. 

רעיון העל הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה-1965 הוא, כי יש לתת תוקף לרצון המת. חוק הירושה התשכ"ה-1965 מגדיר את סדר היורשים על פי דין, במקרים של היעדר צוואה. היורשים יכולים להיות קרוביו של הנפטר, אך אם אין לנפטר יורשים, עזבונו מועבר לידי האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

ירושה על פי חוק הירושה מוגדרת כהעברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין. אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, היורשים הם האנשים, הגופים והישויות המשפטיות המופיעים בצוואה, וחלוקת העיזבון מתבצעת על פי החלוקה בצוואה. 

במקרה שאין צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי מפתח קבוע בחוק, או המדינה, באמצעות האפוטרופוס הכללי, אם לנפטר לא היו קרובים הזכאים לרשת אותו על פי החוק. כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים.

בנושא של צוואות וירושות ישנה חשיבות גבוהה לאופן הטיפול בכל היבט אפשרי.

משרד עו"ד נחל אוזלבו מעניק שירות משפטי בתחומים הבאים:

הכנת צוואות (כולל צוואות הדדיות לבני זוג)
טיפול בבקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה
ייעוץ משפטי בנושא ירושה וצוואה
ההתנגדות לצו קיום צוואה או לצו ירושה
הסכמים בין יורשים לחלוקת עיזבון
מינוי מנהל עיזבון
ייצוג בבית משפט או בבית הדין הרבני בענייני ירושה/צוואה
logo בניית אתרים