פסק דין ארידור דנ"א 1595/96– רפורמה בדיני התיישנות פיצויי הפקעה :

בעקבות פסיקה תקדימית של ביהמ"ש העליון מיום 21.3.13 נפתח חלון הזדמנויות של שלוש שנים להגשת תביעות לפיצויים בגין הפקעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, גם אם מדובר בהפקעות ישנות.

בית המשפט העליון נתן החלטה תקדימית, על פיה ניתן להגיש תביעות פיצויים בגין הפקעות מקרקעין שנעשו גם לפני עשרות שנים, בשלוש השנים הבאות. הסיבה לפסיקה היא חוסר הבהירות ששרר סביב המועד שממנו יש לחשב את תקופת ההתיישנות. לאחר אותן שלוש השנים, תחושב התיישנות לכל המאוחר לפי המועד שבו הרשות המפקיעה תפסה חזקה על המקרקעין.

דעת רוב בפסק הדין קבעה כי עילת התביעה בגין פיצויי הפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור, 1943, נולדת, לכל המאוחר, במועד בו תפסה הרשות חזקה במקרקעין עם זאת, נקבע כי הלכה חדשה זו תיכנס לתוקף בעוד שלוש שנים ממועד פסק דין זה. 

חשוב לציין כי העובדה שניתן חלון הזדמנויות לשלוש השנים הבאות לא מונע מהרשות שהפקיעה את הקרקע להעלות טענת שיהוי ולהבהיר כי בעל הזכות השתהה יתר על המידה בהגשת התביעה גם אם היא הוגשה בתוך פרק הזמן המותר.

• האמור לעיל נאמר ללא בחינת נסיבות ספציפיות ועובדותיו, ואינו מהווה ולא יהווה בעתיד ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ואין להסתמך עליו לביצוע פעולות משפטיות.
טואול - בניית אתרים